FANNY FIGUERAS, professora d’educació secundària, especialitat de Dibuix. Prefereixo dir que sóc docent de l’àmbit artístic. Actualment faig de coordinadora pedagògica a l’Institut Moisès Broggi, càrrec que compagino amb la docència a 1r i 2n Batxillerat Artístic.

Amb més de vint anys d’experiència, he compaginat la recerca i la reflexió sobre els processos creatius a l’aula amb la pràctica docent. M’interessa l’art i l’educació, la relació que existeix entre un procés creatiu i un procés d’ensenyament-aprenentatge. Els projectes En Residència, Cinema en curs i Fotografia en curs han canviat la meva pràctica, m’han permès vincular el saber amb la vivència, emocionar i emocionar-me amb i des de l’art al costat dels alumnes i els creadors. Crec en l’experiència com a font d’aprenentatge. 

MARIBEL TARRÉS, professora de llengua, actualment VALS (valors, art, llengües i socials) a l’Institut Jaume Cabré de Terrassa on també faig de directora. 

Entenem els àmbits del currículum com a elements d’un poliedre, que es relacionen i no han d’estar aïllats, que tenen un context i unes connexions que s’han d’aprofitar en el procés d’aprenentatge.

Des que vaig entrar a secundària, fa uns quinze anys, he format part d’equips que volen transformar l’educació. Ara he tingut l’oportunitat de crear un equip de professionals molt competents a l’institut, de recent posada en funcionament, on l’alumnat aprèn de manera cooperativa, autònoma, vivencial, però amb rigor i exigència, de manera que cadascú pot aprofundir en allò que l’interessa més, pot reforçar allò que li costa… en definitiva, té capacitat de decisió sobre el seu aprenentatge.

SUSANNA SOLER SABANÉS, professora d’educació secundària, especialitat de Llengua Estrangera, en concret d’anglès, tot i que des de fa temps prefereixo anomenar-me com a professora de l’Àmbit Lingüístic. Actualment faig de directora a l’institut Montgròs de Sant Pere de Ribes. 

He dedicat la meva vida professional, que ja compte amb trenta anys d’experiència, en treballar per una educació que contempli a les persones en la seva totalitat: sentiments, pensament i accions. 

Des d’aquesta premisa és des de la qual impulso un aprenentatge integrat de les llengües (TIL), a partir de la comprensió lectora com a base de tot aprenentatge i de la literatura com a possibilitadora d’expressió crítica i creativa. Tot aprenentatge és social, cooperatiu i construït a partir de l’intercanvi de pensaments, res existeix o roman aïllat.